Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 205 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $553 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
205
Mô tả dự án

I'm am in the process of starting up a new clothing company. I would like an online store created. I would like the layout and content to be similar to [url removed, login to view] My company is Canadian, and is based out of a town called Tofino. If you Google this town you can get an idea of the types of images I will be using for the website. The type of clothing we will be selling is surf wear and yoga wear.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online