Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 190 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $568 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
190
Mô tả dự án

Design an online store for clothing. Its for jackets starting. I want it to be designed in shopify I will create an account there. I would like for you to give me a proposal and tell me all the photos and information I will need. I like intermix style website, net-a-porter, burr 24/4, [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online