Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 188 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £525 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
188
Mô tả dự án

I would llike to start up web site selling product for other but i am not good on make site self.

site must look like [url removed, login to view] but with diffrent color and style

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online