Còn mở

Build an Online Store

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $241 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I am the CEO of a small retail business called Versatility in Fashion, An online retail store that deals in fashion items. I am looking for a very creative and professional individual that could help build a website online store that could link[url removed, login to view] and also showcase some lines of cosmetic products that we sell. The website /omnline store must be classy and eyecatching and innovative. i also want to be able to link my blog to the online store/website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online