Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã được trao cho SoloTec với giá $750 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

New WordPress ecommerce shell. We require the following functionalities for an online, instore and offsite retail business. This site is all about end user functionality while purchasing online, however an interactive landing page with sliding images, social media feed/icons and clear navigation. It is essential we have the following plugins. XERO, NAB Payment Gateway, Woocommerce (consumer facing, inventory management/integration, shipping and a basic email/customer data management plugin to provide consumers with post sales service. You will not need to add imagery, text and inventory as these will be added inhouse. We require the platform to be built, integrated and then handed over.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online