Còn mở

Build an Online Store

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2246 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
127
Mô tả dự án

We need someone to build a Shopify website.

These are our websites for inspiration:

[Removed by [url removed, login to view] Admin]

Please respond and CONFIRM you have read the above and discuss any challenges you might see with the above websites.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online