Còn mở

Build an Online Store

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹28737 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I want to developed coupon and deadl website similar to [url removed, login to view] But this website is not proper work in firefox, safari, chrome and other browser Please check then bid.I want to develop site work all browser.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online