Đã hoàn thành

Build Online Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manojcoolever với giá ₹750 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹750 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Show me your portfolio.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online