Đã hoàn thành

Build an Online Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gahisharma với giá $250 USD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I want to have a sign up area for trades so that I can match them with customers seeking their service. So sign up and calendar

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online