Còn mở

Build an Online Store

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $733 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

hi,

I want start to sale my product in MLM system.

i need create website with eCommerce and Multilevel system.

if you can Help, please write you price and full service.

Thank You.

I have ready one site in Wix, i don't know if we can keep this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online