Đã đóng

Build an Online Store in SYMPHONYFRAMEWORK

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9271 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Well, it's simple. i have a task to do in an e-commerce Desktop application wich is the Ordering part:

Client interface:

- Display list of products (from database).

- add a one or many displayed product to cart.

- Modify the quantity of a product in your cart.

- Remove a product from your cart.

- Confirm an order (Login or shipping adress is required, paypal payment is required).

- Confirmation Page with PDF Report emailed.

Admin interface:

- Display list of all orders.

- Search for an order.

- Modify the status of a selectionned order. (ship or delete)

- Remove a selectionned order.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online