Đã đóng

Build an Online Store Wordpress and woocommerce

Dự án này đã nhận được 101 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4731 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
101
Mô tả dự án

Wordpress and woocommerce (Find a completed store,just copy the file and change something. My The goal is to sell outdoor products or shoes) , pls send me a demo

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online