Còn mở

Build a Web-based Logistics Management System

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $7953 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with a project. The goal is to build a web-based logistics management system that tracks contracts, export bookings/containers, and associated costs.

The Logistics Management Software would include:

1. Databases for contracts, bookings, & containers that can link all three and captures relevant data

2. A dashboard for oversight and prioritization

3. Creates system generated reports

4. Cost analysis management

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online