Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $20 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 57

Mô Tả Dự Án

Details

We need a stack developer asap, who can answer questions about

mongo DB

angular

node Js

nosql

sharding

other skills or knowledge about

lemp / lamp

django

ruby on rail

etc desirable

also knowing

android / ios development

only efficent productive teams which synchronise eiffenctly respond asap

Good english speaking team members who can demonstrate and give major handholding and training after development to the clients in English would be preferred

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online