Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2105 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $3000 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Details

We need a stack developer asap, who can answer questions about

mongo DB

angular

node Js

nosql

sharding

other skills or knowledge about

lemp / lamp

django

ruby on rail

etc desirable

also knowing

android / ios development

only efficent productive teams which synchronise eiffenctly respond asap

Good english speaking team members who can demonstrate and give major handholding and training after development to the clients in English would be preferred

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online