Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

We are looking for skilled developer frontend writing to React JS, Bootstrap

The more you know frameworks, the greater the interest in you!

The task to create an analytic application on NodeJS / React

We offer:

Continued employment of 6 months,

Career prospects to the team lead,

Prospects for long-term cooperation on other projects,

The money we pay on time, by the way salary in dollars)

The advance payment you will spread, and a monthly salary,

Development team we are,

Remotely and full time

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online