Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $456 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

We are looking to have a website built using Metronic dashboard templates. The website will have login for users who can have access to dashboard (2 pre-defined dashboards). The dashboards will allow additional portlets to be added (REST API's will be provided). Each user can have his/her own dashboard which has been customized by him by adding or removing portlets. The new portlets are chart and table based. The Website should allow users to be signed up, verified using email and allow to login.

Please submit the proposal with few examples and your experience in using Metronic dashboard templates.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online