Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 85 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł597 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł90 - zł750 PLN
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

I would like a one-page responsive workshop registration marketing and sales page. It only needs two forms, one contact form and one workshop registration form, both of which do not require a database. The data can be sent by email. An example of the kind of page I'd like is this: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online