Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $9784 ARS.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$4000 - $12000 ARS
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

We want to build a WebSite (interactive) based on ReactJS and parallax Technology. This project have 4 phases and this is the first one.

We need to build this first version on "One Single Page". This version must be Responsive (for mobile use). This are UI to build:

1. Desktop [url removed, login to view]

2. Mobile: [url removed, login to view]

Stack:

* HTML5 /SASS

* ReactJS 15.5

* WEBPACK

* Babel

We provide:

1. GitHub repo

2. Test Server (alive)

3. All graphic source (illustrator, images, fonts, etc)

4. A KeyUser interface

5. Slack channel.

It's very important to know that some sections (for example our team or landing with clouds moving) may have animations.

thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online