Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 92 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5268 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $9999 USD
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

We need someone to work with us to optimize all of our various web assets and properties. More specifically we are looking to quickly:

- Update multiple websites (custom Wordpress)

- Improve company’s organic search results

- Monitor and report on metrics such as page ranking, site traffic trends, etc

- Make data-driven decisions around landing page optimization, linking strategies, SEO tag optimization and content addition

- Utilize video content to maximize SEO rankings

We want a real guru who can help us drive the links and assets we want to page 1 of search results. All of our sites are done in WordPress and have the Yoast SEO plugin installed.

I am looking to bring someone on immediately.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online