Đã đóng

Build a Website in Muse

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr3600 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr1600 - kr4800 SEK
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Graphic Design, HTML, PHP and Website Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is kr1600 - kr4800 SEK. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online