Còn mở

Build a Website in Muse

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là kr3540 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr1600 - kr4800 SEK
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Graphic Design, HTML, PHP and Website Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is kr1600 - kr4800 SEK. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online