Đã đóng

Build an ebay or amazon store

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $307 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

hello my site is [url removed, login to view]

i want to :

- build a nice Ebay store . we already have 1300 ebay listings, so we can make our ebay store the main destination

- build an amazon store , we are paying amazon monthly , so i want to list all my products on amazon .

-add amazon payments to the existing shopify website

the website will be mostly spread between the two .

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online