Đã hoàn thành

Build a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi deepakdiwan với giá $10 AUD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 AUD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I need someone proficient in wordpress to finish one site and build another. They are rather single 20-30 page websites. Most pages are exact besides content.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online