Build a website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $8 - $15 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 58

Mô Tả Dự Án

I need someone proficient in wordpress to finish one site and build another. They are rather single 20-30 page websites. Most pages are exact besides content.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online