Đã đóng

Build website , Animation in the website , business website , 3d photos

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $552 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I HAVE A WEBSITE [url removed, login to view] , That i need to develop and i need to make it similar to the website [url removed, login to view] , i need to add the animation and make my website more useful , i dont have a lot of time , so i prefer who can get the job done in a short time , also if you check [url removed, login to view] , and scrol down , you can find 3 men photos that move same as your mouse direction , i need lso to do the same in my website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online