Đã đóng

Build a website and Online Store

Dự án này đã nhận được 163 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2253 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
163
Mô tả dự án

Build a website and online store selling curtains. The customer will specify a multitude of options then their size and quantity. The site is required to list an immediate price which the client can purchase through the online shop.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online