Đã đóng

Building interactive website with login page

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $328 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I'm creating a site for people who want to lose weight and start living healty.

The site have to be interactive with the customers.

Only looking for first outlook of the project and see if the interactive part is working as I wish.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online