Đã đóng

CSS customazation for widget

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £342 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

We want our widget from this page [url removed, login to view] to look like the one on this page [url removed, login to view] (under our speakers).

CSS will include:

* What happens when hover over (no names)

* Size of the picture

* Boarder between the picture

We use Bizzabo event manager system and we have CSS open.

We need this done ASAP.

Thanks

Deborah

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online