Đã đóng

Categorize my products for my Prestashop Website

Dự án này đã được trao cho yogeshssanwal với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I have over 3,000 products and I need someone to go through each product and categorize my products to the correct categorizes. I do not want a "rush job" , I need someone to take their time and go through each product and categorize my products in the right place.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online