Đã đóng

Clothing Shopify Tempalte needed with nice features and effects Need a cool trendy Fashion clothing

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $212 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I have a fashion clothing website. Im looking for a nice template I have a few other sites and need a nice template you can add ASAP! Thanks Please bid and SEND ME samples of templates you can offer. Send me links

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online