Đã đóng

Convert a PHP Website backup to a working Site

Dự án này đã được trao cho Bonzumi với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

We have a website that needs making live. The backup exists of all the folders and the database will need setting up. The technology is PHP. Full cpanel access will be provided.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online