Convert PSD File into Magento Homepage

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €500 - €1000 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 56

Mô Tả Dự Án

We have created a PSD File for our Homepage in our Magento Onlineshop [url removed, login to view] and we need someone who can make our starting page looks like the PSD file with all functions.

We will pay additional if you can make it also responsive, working on all devices!

If you are pro in Magento, we also have some bugfixes and many more jobs for you, like the category and product page. We need it in a very short time!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online