Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã được trao cho webdeskers với giá $750 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hi there... i want to create an application on my website that will do something like this.....

[url removed, login to view]

basically to upload an image into a picture... we will have a preloaded pic.... the user can add their pic and position and resize their image so that their face is in the pre existing pic (think like a jib jab experience)... then choose from one of five preloaded statements and then post to their facebook, instagram or twitter. I need this live by March 1 on our website which is wordpress.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online