Convert a Template to a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

Hi there... i want to create an application on my website that will do something like this.....

[url removed, login to view]

basically to upload an image into a picture... we will have a preloaded pic.... the user can add their pic and position and resize their image so that their face is in the pre existing pic (think like a jib jab experience)... then choose from one of five preloaded statements and then post to their facebook, instagram or twitter. I need this live by March 1 on our website which is wordpress.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online