Đã hoàn thành

Convert a Template to a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi evadevlopers với giá $288 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
159
Mô tả dự án

Hi,

I need freelancer that can receive some files PSD (14) and send me back the HTML

I need it validate with W3c ( no table -only div/span, full css ).

The pages delivered must be full RESPONSIVE USING BOOTSTRAP LIBRARY!!!

Some pages has forms: the form must have client validation using JQUERY validate!!!

the PSD will be pages with "left to right style" but the html must support also Right to Left...

I will accept only freelancer with experience with Jquery validator + Bootstrap + PSD to html

So send me your bid with proof that you work with them else DON'T send me bid please.

support ie10+

support FF 30+

support Chrome

The psd file must be cut properly.

The psd will be delivered to the bid winner.

W3C XHTML 1.0 Strict

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online