Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $87 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

i need a web design of 3-5 pages of website, with macho,login page,registration page, and it is needed so fast and can use template or wordpress, connect me via skype Nie0461

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online