Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 123 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $508 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 NZD
Tổng đặt giá
123
Mô tả dự án

I would like to customize the Shopify "Debut" theme template into a look and feel similar to this website [url removed, login to view] Will discuss and set the price on finding the right person for the job? The amount I put on here is only for the purposes of putting up this request.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online