Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã được trao cho ghorivipul97 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $150 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Redesign the Shopping Cart, Login and Checkout page of a Magento store. A PDF/mockup with notes will be provided.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online