Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã được trao cho EngrAamirKamal với giá £100 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £100 GBP
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I've downloaded and installed a template called petsitter on wordpress but need some help uploading content, and setting it up for functionality. I would like some help setting up:

1. Google analytics

2. Babysitters to upload profiles and availability

3. Parents to search by babysitters and availability

4. Booking and billing software

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online