Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $483 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

i need someone to convert a basic HTML/PHP Ecommerce part of website (not the intire website, just the shopping cart scenareo) into Symfony Website.

i'll upload the database, the project you'll be following.

NB: The work has to be Done on PHPStorm using Symfony.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online