Convert a Template to a Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 73

Mô Tả Dự Án

i need someone to convert a basic HTML/PHP Ecommerce part of website (not the intire website, just the shopping cart scenareo) into Symfony Website.

i'll upload the database, the project you'll be following.

NB: The work has to be Done on PHPStorm using Symfony.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online