Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I am creating my website template in PS and need help getting it looking good on my wordpress site. This is only for the front page. I need the buttons I create in PS to function in wordpress. Attached is an example of what I am creating. The site is [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online