Đã đóng

Convert a Template to a Website

Dự án này đã được trao cho graphicspower với giá ₹2000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1000 - ₹3000 INR
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I have this one page website PSD desgin which needs to be converted into responsive HTML page.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online