Còn mở

Convert a Template to a Website

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹3150 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I have an existing code in Wordpress. I wil share that zip files.

Need to do editing. Budget INR 200. After editiing i want the saved files back.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online