Đã đóng

Convert a Template to a Website responsive, Bootstrap front-end works

Dự án này đã nhận được 161 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $422 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
161
Mô tả dự án

Looking for the HTML/CSS front-end developer

This is a long-term position, as I have time by time such works.

First work is one page PSD to HTML/CSS conversion based on Bootstrap framework.

Requirements:

- Familiar with Bootstrap

- Less /scss knowledge is a plus.

- Basic knowledge of the responsive HTML/CSS grids and media queries, not only Bootstrap.

- Well structured / clean code.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online