Convert a Template to a Website (web application, Angular 2, CSS, HTML5)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £750 - £1500 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 84

Mô Tả Dự Án

Looking for a talented front end developer who is fluent in Angular, CSS HTML5.

We have a prototype website and web application that has been designed, we need it converted into a working state. Back end has already been coded in Ruby on rails. Our prototypes have been uploaded to invision for a front end developer to view.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online