Còn mở

Convert Website from Joomla 1.7.3 to actual - 4 Languages - Move to other server

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €177 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Your Job is to transfer a offline Website with Joomla 1.7.3 to a new server and to actual Joomla Version.

The content have also to move.

And little changes are necessary.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online