Đã đóng

Create an Android Application GPS tracker-locator !

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $324 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I need some Android expert to create an Android Application GPS tracker! That app will be used on android mobile phones completely hidden and gives no indication of its presence on the mobile phones. So I need app like this: [url removed, login to view] but only a GPS tracker, I don't need any other tools so only a GPS TRACKER! The method can be the same, create the app, install it on the hosting that I provide you and create a little site that people can monitor GPS status on the phone where the app is installed via google map! Also, the app must contain something, if the GPS on mobile isn't turned ON that we can use some command to turn it ON! So the app will be:

-Absolutely Invisible

The application works completely hidden and gives no indication of its presence. The user cannot see that the application is installed or that it is currently running.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online