Đã đóng

Create, Build and Manage Amazon Online Store

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €5271 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €10000 EUR
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I am looking for a person to create , build and manage an Amazon U.K. Seller account.

Requirements:

1. Create the online store. ( You provide all details including personal details and payment information. )

2. Import listings

3. Market my store

4 Improve Listing optimization and Search Engine Optimization

5 Manage the online store doing daily tasks such as Amazon PPC / FBA etc.

6. Research into new markets and leading products.

I am looking for a partnership rather than an employee and I want serious candidates to come forward.

Read before you message me as I am looking for a long term business partner.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online