Đã hoàn thành

Create a Donation Page Similar to This...

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mkjtunna với giá $55 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I am looking for someone to develop a donation page on my Wordpress website similar to or exactly like the one on this page:

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online