Đã đóng

Create an online course via power point, then put it on my website.

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $447 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need someone to create an online course via Power Point. This person would have to collect all the data and drafts I created, then put it into Power Point. After that they would put this Power Point on my website. This Power Point will be offered for a price and would be accessible to members only who have paid. The Power Point cannot be printed and or duplicated. This Power Point will be 16 modules or chapters long. I have some videos and pictures to use in the Power Point.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online