Đã đóng

Criar uma loja online

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$3698 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$2250 - R$4500 BRL
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Preciso desenvolver um site inicialmente em wordpress com plugin de controle de ticket para atendimento e gateway de pagamento e fluxo de envio de e-mails transacionais. Buscamos um profissional de programação e outro de design.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online