Đã hoàn thành

Customize Wordpress Theme

Dự án này đã kết thúc thành công bởi GetReal với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I have a simple wordpress blog. The homepage displays a preview of recent posts and should grab the first image in that post as a preview. It works if I upload a photo to the media library, but all of the photos in the blog post are linked to [url removed, login to view], so the preview does not show properly. They do show properly within the actual blog post.

I need a solution to show display the first picture, even if it's a link, to show as a preview.

I will send a link to the website to those qualified.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online