Đã đóng

Desgin text product page- 111 products

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $46 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

NO HIDDEN TASKS. All tasks are here and there is no more tasks after project accepted.

good designer required

TOTAL 111 products.

Cut/Paste the description product to the short description product.

design the short description text on product page

add the good product photo image to the gallery product image : [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online